Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Hồng ân Vĩnh khấn

WGPSG – “Các chị hãy dành trọn vẹn tình yêu cho Thiên Chúa bằng ngọn lửa bừng cháy không gì có thể dập tắt được”, Đức Tổng Giám mục Phaolô đã nhắn nhủ như thế với 25 nữ tu dòng Mến Thánh Giá (MTG) Gò Vấp, trong Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời do ngài chủ tế, được cử hành lúc 08g00 ngày 12.6.2017 tại nhà nguyện của Hội dòng.

Đồng tế với ngài có Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, quý cha Hạt trưởng cùng trên 80 linh mục triều và dòng, trong và ngoài Tổng Giáo phận Sàigòn.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 25 chị Vĩnh khấn, quý nữ tu dòng MTG Gò Vấp, còn có quý tu sĩ khách mời, gia đình và thân nhân các chị tuyên khấn.

Trước Thánh lễ, Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả tuyên đọc điện thư của Tòa Thánh chúc mừng Hội Dòng và các khấn sinh.

Bài giảng

Sau khi ngỏ lời chúc mừng Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và chúc mừng quý chị tuyên khấn trọn đời, dựa vào lời Chúa “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29), Đức TGM đã chia sẻ với các chị Vĩnh khấn: “Các chị đã từ bỏ mọi sự, cha mẹ, thế gian... để dành trọn vẹn tình yêu cho Thiên Chúa bằng ngọn lửa bừng cháy không gì có thể dập tắt được. Qua đó, các chị được sống tự do vì không bị lệ thuộc vào thế gian, và ở lại trong tình thương của Chúa thế nào thì Chúa cũng mong ước các chị ở lại trong tình thương của Chúa như vậy. Các chị hãy giữ trọn lời khấn khó nghèo dẫu tương lai còn nhiều cám dỗ. Lời khấn vâng phục nhắc nhớ các chị luôn vâng phục Thiên Chúa và Bề trên một cách khiêm nhường, không tự ái. Xin Thiên Chúa luôn đỡ nâng các chị trong cuộc đời thánh hiến của mình”.

Nghi thức tuyên khấn

Sau bài giảng là phần Tuyên khấn gồm 3 phần: Tuyển chọn, Lời Tuyên khấn và Nghi thức diễn nghĩa.

- Mở đầu phần Tuyển chọn, chị Giáo sư Học viện Cecilia Thanh Hương đã giới thiệu danh sách 25 ứng sinh, sau đó Đức Tổng đã thẩm vấn để các ứng sinh nói lên niềm tin và ý nguyện phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa. Sau phần thẩm vấn, cộng đoàn phụng vụ hát Kinh Cầu Các Thánh, cầu nguyện cho các ứng sinh.

- Lời Tuyên khấn và Lời nguyện của chủ tế là phần chính trong lễ Tuyên khấn. Sau đó, trước mặt Đấng Bản quyền và trong tay chị Tổng phụ trách Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy, các chị lần lượt Tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo Hiến pháp và Nội quy Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Tiếp theo, các ứng sinh cùng đọc chung lời nguyện thánh hóa bản thân. Sau đó, Đức TGM long trọng dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa và xin Thiên Chúa Thánh hiến các khấn sinh.

- Nghi thức diễn nghĩa: Sau khi làm phép, Đức TGM trao Nhẫn giao ước và Thánh giá cho từng khấn sinh, nhắc nhở người nữ tu nay đã hoàn toàn thuộc Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất đời mình.

Kết thúc nghi thức tuyên khấn, thay mặt hội dòng, chị Tổng phụ trách đón nhận và chúc bình an cho từng khấn sinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng phụ trách ngỏ lời cảm ơn Đức TGM, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố và mọi người hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 09g45 cùng ngày. Xin tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các nữ tu khấn trọn luôn được ơn trung thành trong sống đời Thánh Hiến.

Dòng MTG Gò Vấp: Hồng ân Vĩnh khấn

Quý chị Tuyên khấn Trọn Đời

1. Maria Trần Thị Phương Anh
2. Maria Trần Thị Ngọc Ánh
3. Lucia Hoàng Thị Thu Dâng
4. Maria Nguyễn Thị Diệu
5. Têrêsa Lê Thị Thu Hà
6. Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
7. Maria Tống Thị Hiền
8. Têrêsa Trần Thị Thu Huyền
9. Têrêsa Đậu Thị Nguyên Hương
10. Maria Võ Thị Kim Liên
11. Maria Lê Thị Bích Liễu
12. Maria Trần Thị My
13. Anna Nguyễn Thị Kim Mỹ
14. Lucia Phạm Thị Ngọc Nga
15. Anna Ngô Thị Kiều Nga
16. Cecilia Bùi Thị Minh Nguyệt
17. Têrêsa Trịnh Thị Hồng Nhung
18. Maria Nguyễn Thị Hồng Phương
19. Maria Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
20. Agnès Nguyễn Thị Diệu Thoa
21. Têrêsa Bùi Thị Kim Trang
23. Têrêsa Phạm Thị Mai Trâm
23. Têsêsa Đinh Thị Kim Tuyến
24. Anna Trần Thị Thanh Tuyền
25. Anna Nguyễn Thuỵ Tường Vy