Bài Giảng

Quyền năng của Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 30/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8, 1-4
"Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." (Mt 8,2)

Hai cuộc đời

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 29/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XII mùa Thường Niên - Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 16, 13-19
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Hoa trái

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 28/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,15-20
"Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu." (Mt 7,17)

Trách nhiệm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 27/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!" (Mt 7,12)

Đừng xét đoán

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 26/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
"Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét." (Mt 7,1)

Theo Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/06/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 10, 26-33
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. " (Mt 10,32)

Chứng nhân của cõi vĩnh hằng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XI mùa Thường Niên - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: 
Lc 1, 57-66.80
"Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó." (Lc 1,80)

Thánh Tâm Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XI mùa Thường Niên - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
Mt 11, 25-30
"Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng." (Mt 11,30)

Tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 22/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
"Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em." (Mt 6,14)

Sống chân thật trước mặt Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 21/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,1-6.16-18
"Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con." (Mt 6,6)