Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Thăng Long: Mừng lễ bổn mạng

“Gia đình là nền tảng của Giáo hội và xã hội. Chúc cho các gia đình trong giáo xứ trở nên những gia đình Thánh Gia Thất của ngày hôm nay”.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Vọng Giáng sinh 2017

“Tìm về Bêlem” là chủ đề diễn nguyện Giáng sinh của các em thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hoà diễn ra lúc 18g00 ngày 24.12.2017 tại nhà thờ Vĩnh Hoà, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2017

“Emmanuel” - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng gia đình chúng ta”, đó là chủ đề của 3 buổi tĩnh tâm tại giáo xứ Vĩnh Hòa vào các ngày 19, 20 và 21.12.2017.

Curia Phú Thọ 3: Tổng hội Thường niên

Ngày lễ mừng trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tổng hội Thường niên Lêgio Mariæ, được tổ chức vào lúc 11g00 ngày 8.12.2017, tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Curia Phú Thọ 1: Tổng hội Thường niên

các hội viên Legio Mariae thuộc Curia Phú Thọ I đã quy tụ về nhà thờ Phú Bình trong ngày Tổng hội Thường niên và mừng kính trọng thể Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.