Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Thủ Đức: Tân linh mục dâng lễ tạ ơn

Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng là Thánh lễ Tạ ơn của hai tân Lm dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM), được cử hành lúc 05g sáng CN 19.11.2017 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 33 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 32 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và các thông tin của giáo xứ.

Tu đoàn Gia đình Naza: Lễ cầu cho các linh hồn

Thánh lễ cầu cho các linh hồn, được cử hành lúc 10g30 sáng Chúa nhật 05.11.17 tại Tu đoàn Naza, số 209, Quốc lộ 1A Bình Chiểu, Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 31 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Ngày tết của các Linh Hồn

Thánh lễ cầu cho các linh hồn, được cử hành trọng thể lúc 19g thứ Năm 02.11.2017 tại nhà chờ Phục Sinh, trong khuôn viên giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Hội diễn thánh ca tôn vinh Mẹ Fatima

“Đức Tin cho phép chúng ta suy tư, chiêm nghiệm và cảm nhận được Chúa đang ở kề bên chúng ta, cũng như bàn tay Chúa luôn săn sóc chúng ta”