Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xóm Mới: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thanh nhậm chức tân chánh xứ.

Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới của cha Giuse Nguyễn Văn Thanh, được cử hành lúc 10g00 ngày 12.9.2017 tại thánh đường Gx. ĐMHCG.

Giáo xứ An Nhơn: Ngân khánh Linh mục cha chánh xứ

Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục cha Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới được cử hành lúc 9g30 ngày 26.8.2017 tại nhà thờ An Nhơn.

Giáo xứ Hà Nội: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng lễ Thánh nữ Monica

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Thánh nữ Monica, bổn mạng của hội vào lúc 17g15 ngày 25.8.2017 tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Lam Sơn: Ngôi Ba ngự đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 33 em, và trao Mình Thánh Chúa cho 35 em Rước lễ Lần đầu, được cử hành lúc 17g30 Thứ Tư, ngày  23.8.2017 tại nhà thờ Lam Sơn, hạt Xóm Mới.

Giáo xứ Hà Đông: Legio Mariæ mừng lễ Đức Maria Nữ Vương

Thánh lễ mừng Đức Maria Nữ Vương, và là ngày “Họp bạn” của 7 Præsidia thuộc giáo xứ Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới, được diễn ra lúc 17g00 ngày 22.8.2017 tại nhà thờ Hà Đông.