Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 5 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin số 305 - Chúa nhật 5 Thường niên - Năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, đồng thời với Lời Chúa giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Tân Thành: Dâng con cho Chúa

Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh tại giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì được cử hành lúc 17g30 ngày 02.02.2018, tại nhà thờ Tân Thành.

Thánh lễ cung hiến thánh đường Don Bosco Xuân Hiệp

Thánh lễ cung hiến bàn thờ và thánh đường Don Bosco Xuân Hiệp do ngài chủ sự, được cử hành lúc 09g30 ngày 31.01.2018 tại giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 02.2018

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Don Bosco mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Bosco, bổn mạng giáo họ Don Bosco, tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức, được cử hành lúc 17g30 thứ Tư 31.01.2018.

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ

 "Hôm nay, cha tân chánh xứ đến nhận giáo xứ Nam Thái yêu dấu của anh chị em. Ngài thay mặt Đức TGM, là hiện thân của Đức Kitô để dìu dắt cộng đoàn giáo xứ". 

Giáo xứ Thánh Phaolô: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại - bổn mạng giáo xứ Thánh Phaolô, giáo hạt Tân Sơn Nhì - được cử hành lúc 17g15 ngày 25.01.2018 tại nhà thờ Thánh Phaolô.

Giáo xứ Bình An Thượng: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - bổn mạng giáo xứ Bình An Thượng - được cử hành vào lúc 17g30 thứ Năm 25/01/2018 tại nhà thờ Bình An Thượng.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 4 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ: