Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Bình An: Lễ an táng bà cố Maria Trần Thị Đào

“Khá lắm, hỡi đầy tớ khôn ngoan và trung thành! Được giao ít mà ngươi đã trung thành, thì ta sẽ giao nhiều cho ngươi. Hãy vào hưởng niềm vui với Chủ ngươi!”

Giáo xứ Hà Đông: Mừng bổn mạng giáo họ Mông Triệu

Bầu khí rước kiệu tưng bừng trong tiếng kèn đồng trổi những khúc nhạc tán dương Mẹ. Ca đoàn Monica đã hướng tâm tình của cộng đoàn giáo xứ vào khúc hát “Mẹ về Trời” đã mở đầu cho phần nhập lễ.

Giáo xứ Hợp An: Mừng bổn mạng giáo xứ

Thánh lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ Hợp An, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn, được bắt đầu lúc 17g30 ngày 15.8.2017 tại nhà thờ Hợp An

Gx. Sao Mai: Mừng lễ Mẹ lên trời

Cha chánh xứ Sao Mai Đa Minh Đinh Văn Vãng đã chủ sự Thánh lễ mừng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, được tổ chức lúc 17g30 thứ Ba, ngày 15-8-2017 tại nhà thờ Sao Mai.

Gx. Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Mông Triệu

Mẹ Maria là hy vọng, Mẹ Maria là vinh dự, là bóng mát cho cuộc đời khô cháy của chúng ta, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ với những quyết tâm sẽ bắt chước các gương mẫu sống của Mẹ trong sự khiêm tốn thực thi ý Chúa để được về trời với Mẹ.

Gx. Vĩnh Hòa: Đức Mẹ Mông Triệu

“Đức Mẹ lên trời, đã mở ra cho chúng ta một niềm tin, một hy vọng vào Nước Trời mai sau”.

 

Gx. Bùi Môn: Mừng Lễ Mẹ lên trời

Đức Mẹ đã làm gì để được sự tôn vinh như vậy? Thưa, Mẹ đã cộng tác với công trình cứu chuộc của Chúa.  Mẹ đã  miệt mài loan báo tình thương của Ngài. Có thể nói, suốt cuộc đời của Mẹ là một cuộc “lên đường”, luôn sẵn sàng và chu đáo, không so đo tính toán. Chính thái độ sẵn sàng lên đường của Đức Mẹ, mà hôm nay, Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài mà mời Mẹ tham dự một cuộc “lên đường” mới: Mẹ tiến vào thiên quốc trong tiếng reo vui của các thiên thần.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật XIX Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin Gx. Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

Thánh lễ ban các bí tích Khai Tâm cho 27 anh chị em Dự tòng, được cử hành lúc 18g00 ngày 10.8.2017 tại giáo xứ Gò Mây, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Gx. Sao Mai - Chí Hòa: Mừng bổn mạng cha chánh xứ

“Tinh thần chiếu sáng khắp nơi. Lời Chúa chiếu tỏa xuống mọi người. Thánh Tổ phụ Đa Minh đã thành lập dòng và được mừng kính hôm nay”.