Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Thánh Đaminh

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh được diễn ra lúc 17g30 thứ Ba ngày 08.8.2017, tại giáo xứ Vĩnh Hoà do cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình chủ tế.

Giáo xứ Hà Nội: Ngôi Ba ngự đến

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 60 em và trao ban Mình Thánh Chúa cho 45 em Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba, ngày 08/8/2017.

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh tại giáo xứ Tân Việt, được cử hành lúc 17g30 do cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, OP, chủ tế.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Đaminh mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh, bổn mạng giáo họ Đaminh, giáo xứ Thủ Đức được cử hành lúc 17g30 thứ Ba, ngày 08.8.2017 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh

Thánh lễ mừng kính thánh Đa Minh, bổn mạng cha chánh xứ, khu họ Đa Minh và Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Lộc Hưng, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba, ngày 08.8.2017, tại nhà thờ. 

Giáo xứ Tân Thành: Mừng bổn mạng cha chánh xứ

Giáo xứ Tân Thành đã hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Đaminh, bổn mạng cha chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thuỷ, được cử hành lúc 17g30 ngày 08-08.2017, tại nhà thờ Tân Thành.

Tân linh mục Phêrô Trương Văn Hoàn dâng Thánh lễ tạ ơn

Tân linh mục Phêrô Trương Văn Hoàn, SDB đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn vào lúc 18g00 ngày 06/8/2017 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn.

Giáo xứ Tân Thành: Khởi công mở rộng nhà Mục vụ

Lễ khởi công xây dựng mở rộng nhà Mục vụ giáo xứ Tân Thành, được cử hành lúc 06g15 ngày 06-8-2017, tại khuôn viên nhà thờ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 18 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin Gx. Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Mai Khôi: Cha Đaminh Nguyễn Văn Ngọc nhậm chức chánh xứ

Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Mai Khôi của cha Đaminh Nguyễn Văn Ngọc, được cử hành lúc 10g00 ngày 02.8.2017 tại nhà thờ Mai Khôi.