Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tân Thành: Mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần

Giáo xứ Tân Thành đã long trọng mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, trong đó Tổng Lãnh Thiên Thần Michael là bổn mạng của giáo họ Michael, được cử hành lúc 17g30 ngày 29-9-2017.

Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng giáo họ Micae

Giáo xứ Lộc Hưng đã long trọng mừng kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae - bổn mạng giáo họ Micae - vào lúc 17giờ 30 ngày 29/9/2017 tại nhà thờ Lộc Hưng.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 26 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tân Phú: Ban Caritas mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng Ban Caritas giáo xứ Tân Phú, được cử hành lúc 17g45 ngày 27.9.2017 tại nhà thờ Tân Phú.

Liên nhóm MVTT Sài Gòn Chợ Quán - Bình An - Xóm Chiếu mừng lễ bổn mạng Matthêu

Ngọn lửa hăng say nhiệt thành cho việc loan báo Tin Mừng vẫn luôn bừng cháy. Mọi thành viên truyền thông hãy noi gương thánh bổn mạng để chu toàn tốt nhất mọi nhiệm vụ... 

Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện: Đón nhận Thánh Thần

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một sứ điệp, do sứ thần của Thiên Chúa”.

Giáo xứ Phú Hoà: Mừng bổn mạng nhóm Truyền thông

“Mừng bổn mạng là dấu ấn để mỗi người chúng ta, mỗi hội đoàn cảm tạ tình thương, hồng ân của Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh bổn mạng, cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống của bản thân...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 25 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 10.2017

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giáo xứ Mai Khôi: Lễ giỗ 100 ngày cha cố Giuse Đinh Quang Thịnh

“Hình thức có thay đổi, hoàn cảnh có thay đổi, nhưng tình cảm của mọi người dành cho cha cố vẫn dạt dào như trước”...