Hoạt Động & Suy Tư

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên - năm A

Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết". Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương...

Điểm lại các sự kiện trong tháng 8 năm 2017

Vào đầu tháng 8, người dân bàng hoàng với cơn lũ ống cướp đi nhiều sinh mạng. Gần giữa tháng lại thêm đau lòng với rừng thông đẹp ở Kontum bị xóa trắng để trồng mắc ca.

Đường Thánh Giá

Chúa không ép chúng ta theo Ngài, Chúa không buộc chúng ta bỏ mình và vác thập giá. Ngài chỉ mời chúng ta và cho chúng ta tự do. Nếu muốn theo thì Ngài hãy bỏ mình và vác thập giá..

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên - năm A

"Thầy bảo thật anh em: bất cứ điều gì anh em cầm buộc dưới đất, cũng sẽ bị cầm buộc trên trời; bất cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất, cũng sẽ được tháo cởi trên trời” (Mt 18,18).

Dựng Xây Hội Thánh

"Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy" (Mt 16,18). Với những lời này, Ðức Giêsu đã chính thức thiết lập Hội Thánh của Ngài trên trần gian.

Lòng nhân và của lễ

Một khi có lòng nhân ái, chúng ta sẽ xây dựng một xã hội công bằng huynh đệ. Đó là khởi điểm của Nước Trời ngay trong cuộc sống hôm nay

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 21 thường niên, năm A

Các môn đệ kể lại dư luận về vai trò và sứ mệnh của Đức Giê-su. Riêng Tông đồ Si-mon đại diện nhóm Mười Hai tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên - năm A

Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 20 thường niêm, năm A

Khi không đáp lại lời cầu xin của người đàn bà này, Đức Giê-su muốn thử để biết về tình trạng đức tin của bà, và thêm lòng tin cho bà. 

Lòng tin vững mạnh

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. (Mt 15, 28)