Dòng Thánh Phaolô: Mừng Bạck Kim Khánh và Ngọc khánh Tu dòng

9g30 sáng thứ Bảy 10-06-2017, tại Nguyện Đường Tu Viên Thánh Phaolô - tỉnh dòng Sài Gòn Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho 2 soeurs mừng 70 năm và 9 soeur mừng 60 năm tu dòng.

Video list