Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.06.2017: Trở thành muối và ánh sáng

Video list